Model Formular Raportare Index Consum Apa

DATA………………………….Administrare si Contabilitate As. Proprietari www.fegadvisor.ro Tel:   0727706783
                           CONSUM INDIVIDUAL DE APA                     BLOC …………..AP …………..
PE LUNA ……………………..
APA CALDA MENAJERA APA RECE
POZITIA CONTORULUI INDEX VECHI INDEX NOU M. C. CONSUMATI INDEX VECHI INDEX NOU M. C. CONSUMATI
BUCATARIE
BAIE
BAIE DE SREVICIU
TOTAL
SEMNATURA PROPRIETAR/CHIRIAS SEMNATURA ADMINISTRATOR

 

Descarca mai jo:

Model Formular Transmitere Consum Apa, Formular Declarare Consum Apa .

apometre_format_tip

 

Domnului sa ne rugam! O minune poate primim daca nu ne lecuim!

firma administrare asociatii de proprietari

 

 

Adeverinta Notariat Vanzare Apartament – Administrator de Bloc

Asociatia de proprietari …………………….

Str………………………….

CIF ………………………… Nr. Inregistrare……..din………………..

Exemplar nr……………….

 

ADEVERINTA

 

Prin prezenta se adevereste ca dl/d-na………………………………………., proprietar al ap….. situat in …………………………………………………….………, nu are debite catre asociatie.

Se elibereaza prezenta pentru a-i servi proprietarului la notariat, in vederea instrainarii apartamentului mai sus mentionat in baza Legii 230/2007.

Cotele de intretinere pentru ultima luna afisata …………………….. in suma de …………….. au fost achitate cu chitanta ………….., din………………………

Prezenta adeverinta s-a intocmit in 2 exemplare, unul pentru Biroul

Notarului Public care intocmeste actul de instrainare si altul care ramane la sediul asociatiei.

 

Sumele nou aparute in debit la apartamentul mai sus mentionat, dupa data intocmirii prezentei adeverinte se negociaza intre partile direct implicate in actul de instrainare, asociatia urmand ca, in caz de neintelegere, sa pretinda aceste debite noului proprietar pentru lunile ……………………….

(Acest paragraf poate fii intorudus doar in cazul tranzactiilor cu numerar in care domnul cumparator isi asuma plata restului de intretinere)

 

 

 

 

Administrator Presedintele asoc. proprietari

 

………………………………. ………………………………….

 

Semnatura Semnatura si stampila

 

………………………. ………………………………….